840 41 42 43

T-Mobile získal jako první operátor v ČR certifikaci Business Continuity

Praha, 27. dubna 2016 - Operátor letos v únoru prošel recertifikačním auditem a mimo jiné jako první operátor v ČR (a druhá firma v ČR obecně) získal akreditovanou certifikaci Business Continuity ISO 22301 (systém řízení kontinuity podnikání). Dále firma prošla auditem integrovaného systému managementu dle ISO 9001 (management kvality), ISO 20000-1 (management IT služeb) a ISO 27001 (informační bezpečnost).

„V dnešní nestabilní době je naprosto klíčová připravenost reagovat nejen na rizika spojená s provozem či přírodními katastrofami, ale i s hrozbou různých útoků. Naše data a data našich zákazníků jsou standardně velmi dobře chráněna, oblast havarijní připravenosti a krizového řízení je ale nezbytné, stejně jako ostatní oblasti řízení kvality, prověřit nezávislým certifikačním orgánem,“ říká Jan Kudlák, ředitel regionálních služeb v T-Mobile.

Role auditora se ujal renomovaný mezinárodní certifikační orgán DNV GL: „Naši auditoři ověřili stav zavedení požadavků mezinárodní normy ISO 22301, následně konstatovali shodu a doporučili vystavení certifikátu. T-Mobile Czech Republic se tak jakožto lídr v České republice stal v oblasti kontinuity podnikání první certifikovanou organizací mezi mobilními operátory a druhou certifikovanou organizací v ČR vůbec,“ uvedla ředitelka DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Zdenka Šimková.

Systém řízení kontinuity činností společnosti si vyžádal nemalé investice. Zavedení standardu pro Business Continuity pomohlo nastavit nejpřísnější měřítka na oblast krizového řízení ve firmě, zákazníkům je tak možné zajistit dodávky služeb i v případě neočekávaných událostí.


co se děje nejen u nás