840 41 42 43

T-MOBILE NOVÝM ČLENEM PROJEKTU FENIX

Žijeme v době stále častějších síťových útoků: podle expertních odhadů jen v letošním roce došlo na území ČR ke stovkám miliónů útoků, v celém světě pak šlo o miliardy. Problematikou ochrany zejména před DDoS útoky se v České republice zabývá projekt FENIX, který vznikl na půdě českého peeringového uzlu - sdružení NIX.CZ, v roce 2013. Smyslem projektu je spolupráce členů v oblasti síťové bezpečnosti a umožnění dostupnosti internetových služeb v případě DDoS. Novým členem projektu se dne 11. 9. 2017 stala společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo splnit náročná vstupní kritéria, což už samo o sobě svědčí o vysokých bezpečnostních standardech, které naše síť splňuje,“ komentuje vstup Robert Vávra, ředitel provozu sítí a IT T-Mobile a doplňuje: „Připojení se k projektu FENIX je dalším krokem v naší dlouhodobé snaze o zajištění maximální síťové bezpečnosti, kterou od nás klienti očekávají.“

Bezpečnost sítí a poskytovaných služeb je pro T-Mobile naprosto klíčová a operátor je v této oblasti velmi aktivní. T-Mobile je členem Trusted Introducers TF-CSIRT a podílí se na mezinárodních bezpečnostních projektech v rámci GSMA nebo 3GPP. Díky těmto aktivitám se v roce 2016 podařilo zachytit a odrazit tisíce útoků na síť, jež obsluhuje více než 6 milionů zákazníků

„Jsme rádi, že se skupina společností, pro které je bezpečnost internetových služeb a jejich dostupnost v jakékoliv situaci, rozrostla o dalšího významného člena a počet členů projektu FENIX tak dosáhl osmnácti,“říká ředitel sdružení NIX.CZ, Martin Semrád: „Společnost T-Mobile je provozovatel pevných i mobilních služeb, které využívá velká část českých internetových uživatelů. Díky zapojení do projektu FENIX pokryje společnost T-Mobile významný podíl internetové populace v České republice, pro který bude v případě masivních útoků Internet stále dostupný.“

Projekt FENIX řídí sami jeho členové. Ti jsou nezávislí na sdružení NIX.CZ a mají naprostou autonomii v tom, jak se rozhodují. Projekt je určen společnostem, které poskytují připojení významným službám a potřebují zabezpečit jejich provoz i v těch nejkritičtějších situacích. Jedná se o souhrn organizačních a technických pravidel, která společně vedou k posílení síťové bezpečnosti. Cílem projektu je vytipovávat zásadní témata kybernetické bezpečnosti a nastavovat bezpečnostní standardy pro zbytek trhu.

O sdružení NIX.CZ

V roce 2013 stálo sdružení NIX.CZ u zrodu bezpečnostního projektu FENIX, jehož vznik souvisel s masivními DoS útoky na české banky, operátory nebo významná internetová média. Ve stejném roce uspořádalo sdružení první ročník mezinárodní odborné konference CEE Peering Days, na níž se každý rok schází zástupci peeringových uzlů a datacenter z celého světa. Od roku 2016 je NIX.CZ provozovatelem neutrálního peeringového uzlu NIX.SK, jenž patří mezi dva hlavní propojovací uzly na Slovensku. Další informace NIX.CZ jsou k dispozici na www.nix.cz.

co se děje nejen u nás