840 41 42 43

První tři čtvrtletí 2016: návrat k růstu mobilních tržeb po osmi letech, stále jedničkou v počtu zákazníků

Tržby z mobilních služeb vzrostly po 8 letech poklesu
Stabilní zákaznická báze
Spotřeba služeb opět vzrostla, zejména v oblasti dat

Také ve třetím čtvrtletí tohoto roku T-Mobile Czech Republic udržel dosavadní tempo a směr a dosáhl velmi dobrých výsledků. V porovnání se stejným obdobím loňského roku se počet zákazníků mírně zvýšil a lehce překročil hranici 6 milionů. Celkové tržby dosáhly 19,4 miliardy Kč, tržby ze služeb 13,7 miliardy Kč a ukazatel EBITDA se zvýšil o 3,8 %, a to na 8,3 miliardy Kč. Opět vzrostla spotřeba služeb, a to především v oblasti mobilních dat. Objem přenesených dat v síti T-Mobile se meziročně téměř zdvojnásobil a dosáhl 22 831 terabytů.

„S radostí mohu konstatovat, že po osmi letech poklesu tržeb z mobilních služeb jsme dosáhli růstu,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekomu, a doplňuje: „Prvních devět měsíců tohoto roku přineslo nárůst nejen v mobilním segmentu, ale také v oblasti pevných služeb. Navíc jsme dosáhli dvouciferného růstu i v oblasti ICT. Naši zákazníci také velmi příznivě reagovali na nabídku T-Mobile TV, již jsme spustili v květnu tohoto roku.“

Zákazníci

K 30. září 2016 používalo služby T-Mobile přes 6 milionů zákazníků, z toho 3,6 milionu tarifních (61 % zákaznické báze); necelých 2,4 milionu zákazníků pak používalo předplacenou kartu. Průměrný měsíční churn (podíl zákazníků, kteří přestali používat služby operátora) klesl na 1,4 %.

V tisících  Q1–Q3/2015   
Q1–Q3/2016   
Meziroční změna  
Počet zákazníků – mobilní služby 5 981 6 002 0,4 %
Tarifní zákazníci 3 556 3 646 2,5 %
Zákazníci s předplacenou kartou 2 425 2 356 -2,8 %
Noví zákazníci -20 -16 n/a
Tarifní zákazníci 56 50 -10,7 %
Zákazníci s předplacenou kartou -75 -66 12 %
Průměrný měsíční churn – mobilní služby       
1,5 % 1,4 % -0,1 p. b.Během prvních tří čtvrtin roku mobilní zákazníci T-Mobile v průměru protelefonovali 156 minut, tedy o 0,6 % více než ve stejném období předchozího roku. Spotřeba vzrostla ve všech oblastech, najmě pak v oblasti datových služeb. Meziročně se objem přenesených dat zvýšil o 95,4 % a dosáhl 22 831 terabytů.

Finanční ukazatele

V prvních 9 měsících roku 2016 dosáhly celkové tržby z fixních a mobilních služeb 19,4 miliardy Kč, přičemž tržby z mobilních služeb tvořily 13,7 miliardy Kč. Pomineme-li mezinárodní velkoobchodní služby a služby datového centra CE Colo, pokles celkových tržeb ve třetím čtvrtletí 2016 byl pouze 0,7 % a způsobilo ho snížení jednorázových prodejů zboží. Průměrná měsíční útrata na zákazníka (ARPU) meziročně vzrostla na 254 Kč. Trend rychlého růstu spotřeby datových služeb se odrazil v podílu nehlasových služeb na ARPU z mobilních služeb. Ten meziročně vzrostl o 4 procentní body na 48 %.

V Kč  Q1–Q3/2015   
Q1–Q3/2016   
Meziroční změna  
Celkové tržby (mil.) 19 918 19 372 -2,7 %
Tržby ze služeb (mil.) – mobilní služby 13 611 13 727 0,9 %
EBITDA (mil.) – integrované služby 8 035 8 343 3,8 %
EBITDA marže (EBITDA/celkové tržby) 40,3 % 43,1 % 2,7 p. b.
ARPU - mobilní služby 253 254 0,4 %
Tarifní zákazníci 363 359 -1,1%
Zákazníci s předplacenou kartou 94 93 -1,1 %
Podíl nehlasových služeb na ARPU - mobilni služby    44 % 48 % 4 p. b.


Další informace o aktivitách T-Mobile v roce 2016 najdete zde.co se děje nejen u nás