840 41 42 43

První polovina roku 2016: T-Mobile vykazuje stabilní výkonnost

  • Nové nastavení: bližší spolupráce se Slovak Telekomem
  • Stabilní zákaznická základna a tržby, růst EBITDA
  • Spotřeba dat se zdvojnásobila 

Praha, 11. srpna 2016 - V první polovině letošního roku T-Mobile Czech Republic vykázal velmi dobré výsledky, které potvrzují, že strategie integrovaného operátora a zaměření na efektivitu ve všech oblastech jsou správné. Operátor se nadále zaměřoval na další monetizaci datových služeb a potenciálu v segmentu B2B a představil řadu nových služeb a produktů, jako jsou např. T-Mobile TV, nové Twist a roamingové datové balíčky či virtuální datové centrum.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet zákazníků mírně zvýšil a překročil hranici 6 milionů. Celkové tržby T-Mobile dosáhly 12,8 miliardy korun, tržby ze služeb pak 9 miliard a ukazatel EBITDA vzrostl o 4,8 %. Spotřeba mobilních služeb se opět zvýšila, nejvýrazněji v oblasti dat. Objem dat přenesených v síti T-Mobile se meziročně více než zdvojnásobil na celkových 14 593 terabytů.

„Tento rok je rokem zásadních změn v naší společnosti. V prvních šesti měsících jsme usilovně pracovali na vytvoření funkční organizační i personální struktury pro bližší spolupráci mezi T-Mobile a Slovak Telekomem a já jsem více než spokojen, že v tak náročném období jsme dosáhli velmi dobrých výsledků,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, a doplňuje: „T-Mobile dokazuje, že je spolehlivým a všestranným partnerem jak pro rezidentní, tak firemní zákazníky.“ 

Zákazníci

K 30. červnu 2016 používalo mobilní služby T-Mobile více než 6 milionů zákazníků, z toho 3,6 milionu zákazníků tarifních (60 % z celkového počtu) a téměř 2,4 milionu uživatelů předplacených karet. Průměrný měsíční churn (tj. podíl zákazníků, kteří přestali využívat služby operátora) klesl na 1,4 %.

V tisících        H1/2015     
      H1/2016      
Meziroční změna
Počet zákazníků – mobilní služby 5 996 6 008 0,2 %
Tarifní zákazníci 3 532 3 623 2,6 %
Zákazníci s předplacenou kartou 2 464 2 385 -3,2 %
Noví zákazníci -4 - 11 n/a
Tarifní zákazníci 32 26 -18,8 %
Zákazníci s předplacenou kartou -36 -37 2,8 %
Průměrný měsíční churn – mobilní služby 1,5 % 1,4 % 0,1 p. b.

V daném období uživatelé mobilních služeb v průměru provolali 158 minut měsíčně, což představuje meziroční nárůst o 1,7 %. Spotřeba služeb rostla ve všech oblastech, zejména v datech, kde se objem přenesených dat zvýšil o 111 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a dosáhl 14 593 terabytů. 

Finanční ukazatele

V prvních šesti měsících roku 2016 tržby z integrovaných služeb dosáhly 12,8 miliardy korun, přičemž tržby z mobilních služeb činily 9 miliard korun. Průměrná měsíční útrata na mobilního zákazníka (ARPU) meziročně vzrostla na 250 korun. Trend rozšiřování datových služeb a růst jejich spotřeby se odrazil v podílu nehlasových služeb na ARPU z mobilních služeb: ten činil 47 %, a meziročně se tak zvýšil o 4 procentní body.

V Kč   H1/2015   
   H1/2016   
 Meziroční    změna  
Celkové tržby (mil.) 13 160 12 783 -2,9 %
Tržby ze služeb (mil.) – mobilní služby 8 961 9 045 0,9 %
EBITDA (mil.) – integrované služby 5 257 5 511 4,8 %
EBITDA marže (EBITDA/celkové tržby) 39,9 % 43,1 % 3,2 p. b.
ARPU - mobilní služby 249 250 0,4 %
Tarifní zákazníci 360 355 1,4 %
Zákazníci s předplacenou kartou 92 92 -
Podíl nehlasových služeb na ARPU - mobilní služby

  43 %

47 %

4 p. b.

Více informací o aktivitách T-Mobile v prvním pololetí 2016 k dispozici zde.

 

co se děje nejen u nás