840 41 42 43

PRVNÍ POLOVINA 2017: T-MOBILE VE VELMI DOBRÉ KONDICI

107 000 nových mobilních zákazníků za první pololetí 2017
Podíl nehlasových služeb na ARPU druhé čtvrtletí po sobě dosahuje 50 %
Množství přenesených dat rychle roste

Ve druhém čtvrtletí roku 2017 T-Mobile Czech Republic úspěšně implementoval evropskou regulaci týkající se EU roamingu a umožnil zákazníkům využívat výhody služby roam-like-home výrazně dříve, než předepisovala směrnice. V květnu společnost zahájila výstavbu nejmodernějšího neutrálního datového centra v České republice, které bude pod názvem „DC7“ uvedeno do provozu v průběhu roku 2018.

Dosažené výsledky potvrzují velmi dobrou výkonnost firmy i důležitost datových služeb. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostla jak zákaznická báze, tak základní finanční ukazatele. Zatímco průměrná měsíční útrata (ARPU) za telekomunikační služby a spotřeba hlasových služeb zůstaly víceméně ve stejné výši, spotřeba datových služeb opět výrazně rostla.

„V červnu 2017 jsme se museli vypořádat s výzvou v podobě zavedení EU roamingu a byli jsme úspěšní. Naším zákazníkům jsme výhody roam-like-home poskytli s předstihem a vůbec jako první operátor v České republice,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, a dodává: „Mám radost, že naše zaměření na skvělý zákaznický servis oceňují nejen naši stávající zákazníci, ale že je rovněž důležitým argumentem pro ty nové.“

Zákazníci a využívání služeb

K 30. červnu 2017 využívalo mobilní služby T-Mobile více než 6,1 milionů zákazníků, přičemž téměř 3,8 milionu tvořili zákazníci tarifní a 2,4 milionu zákazníků využívalo předplacené služby. Průměrný měsíční churn (podíl zákazníků, kteří přestali využívat služeb operátora) poklesl meziročně o 0,2 % na 1,2 %.

V prvním pololetí 2017 zákazníci T-Mobile v průměru provolali 159 minut měsíčně, tedy o 0,6 % více než vloni. Celkový objem přenesených dat meziročně vzrostl o 49,3 % a dosáhl 21 786 terabytů.

Finanční ukazatele

Celkové tržby z mobilních a pevných služeb dosáhly 13,2 miliardy Kč, tržby z mobilních služeb se přiblížily hodnotě 9,3 miliardy Kč. Průměrná měsíční útrata za mobilní služby (ARPU) byla 253 Kč. Intenzivní růst využívání datových služeb se odráží v podílu nehlasových služeb na mobilním ARPU; tento ukazatel ve dvou čtvrtletích po sobě dosáhl 50 %.

co se děje nejen u nás