840 41 42 43

První čtvrtletí 2016: T-MOBILE oznamuje uspokojivé výsledky

  • Překročena hranice 6 milionů zákazníků
  • Po období poklesu příjmy z mobilních služeb vzrostly
  • Datová horečka: meziroční nárůst spotřeby o 120 % 

V prvním čtvrtletí roku 2016 se T-Mobile Czech Republic i nadále zaměřoval na monetizaci mobilních dat a svého potenciálu v B2B oblasti. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, tržby z mobilních služeb vzrostly o 1,4 %, což se odrazilo i v nárůstu ukazatele EBITDA o 7 %. Zákaznická báze zůstala na úrovni srovnatelné s minulým rokem, přičemž počet mobilních zákazníků překročil 6 milionů.

„Dosažené výsledky potvrzují skvělou kondici naší společnosti. Dokázali jsme, že jsme schopni nabídnout kompletní nabídku integrovaných služeb pro rezidenční i firemní zákazníky. Dlouhodobý důraz na poskytování vynikajících vysokorychlostních dat, integrovaných B2B služeb a inovativních řešení přináší výsledky,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekomu, a dodává: „Jsme přesvědčeni, že bližší spolupráce se Slovak Telekomem, kterou jsme odstartovali v letošním roce, může v blízké budoucnosti naši společnost ještě posílit.“

Zákazníci

K 31. březnu 2016 počet mobilních zákazníků T-Mobile přesáhl hranici 6 milionů. Více než 3,6 milionu zákazníků (60 % celé báze) používalo některý z tarifů se smlouvou, 2,4 milionu volilo předplacenou službu. Průměrný měsíční churn (podíl zákazníků, kteří přestali využívat služeb operátora) klesl meziročně na 1,3 %.

V tisících  Q1/2015 Q1/2016 Meziroční změna
Počet zákazníků – mobilní služby 5 993 6 024 0,5 %
Tarifní zákazníci 3 519 3 628 3,1 %
Zákazníci s předplacenou kartou 2 474 2 396 -3,2 %
Noví zákazníci -7 5 n/a
Tarifní zákazníci 19 31 63,2 %
Zákazníci s předplacenou kartou -26 -26 0,0 %
Průměrný měsíční churn – mobilní služby 1,5 % 1,3 % 0,2 p. b.

Finanční ukazatele

První tři měsíce roku 2016 svědčily o stabilizaci českého telekomunikačního trhu. Celkové tržby z mobilních a fixních služeb dosáhly 6,3 miliardy korun, přičemž tržby z mobilních služeb dosáhly 4,5 miliardy. Průměrná měsíční útrata na uživatele (ARPU) meziročně vzrostla na 247 Kč. Rozšíření a využívání datových služeb dramaticky roste. Tento trend se odrazil v podílu nehlasových služeb na ARPU z mobilních služeb, který meziročně vzrostl o 7 procentních bodů na 48 %.

V KčQ1/2015Q1/2016Meziroční změna
Celkové tržby (mil.) 6 563 6 327 -3,6 %
Tržby ze služeb (mil.) – mobilní služby 4 411 4 472 1,4 %
EBITDA (mil.) – integrované služby 2 546 2 725 7,0 %
EBITDA marže (EBITDA/celkové tržby) 38,8 % 43,1 % 4,3 p. b.
ARPU - mobilní služby 245 247 0,8 %
Tarifní zákazníci 356 353 -0,8 %
Zákazníci s předplacenou kartou 89 89 0,0 %
Podíl nehlasových služeb na ARPU - mobilní služby

41 %

48 %

7 p. b.

 Více informací o aktivitách T-Mobile v prvním čtvrtletí 2016 k dispozici zde.

co se děje nejen u nás