840 41 42 43

2014: T-MOBILE CZECH REPUBLIC OZNAMUJE ÚSPĚŠNÝ ROK

Fúze s GTS Czech: cesta k integrovanému operátorovi završena
Silnější jedničkou na mobilním trhu
Spotřeba služeb roste ve všech oblastech

Rok 2014 představoval zásadní milník v historii T-Mobile Czech Republic (dále jen TMCZ), a to v mnoha ohledech. Zjednodušila se akcionářská struktura: Deutsche Telekom získal zbývající menšinový podíl a stal se jediným akcionářem společnosti. TMCZ také dokončil fúze s T-Systems CZ a GTS Czech, což významně posílilo pozici operátora v B2B segmentu. Z provozního a finančního hlediska společnost splnila stanovené cíle. Počet zákazníků překročil hranici 6 milionů; dosažené finanční výsledky lze na klesajícím trhu označit za uspokojivé. TMCZ pokračoval v budování své vysokorychlostní 3G a LTE sítě, a zpřístupnil tak nejrychlejší internet přibližně 90 % obyvatel ČR.

„Byl to náš nejrušnější rok. Nejenže jsme zásadně změnili organizaci a způsob práce, ale museli jsme změnit i způsob myšlení,“ hodnotí Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile Czech Republic. „Ale stálo to za to. Teď je naše společnost mnohem silnější, obnovená a připravená čelit novým výzvám.“

ZÁKAZNÍCI, VYUŽITÍ SLUŽEB
K 31. prosinci 2014 využívalo mobilní služby TMCZ 6 milionů zákazníků. Z toho 3,5 milionu představovali tarifní zákazníci, zbývajících 2,5 milionu byli zákazníci s předplacenou kartou. Průměrný měsíční churn (podíl zákazníků, kteří se rozhodli přestat využívat služeb operátora) mírně vzrostl na 1,3 %. Počet pevných přípojek dosáhl 131 000.

V roce 2014 mobilní zákazníci TMCZ v průměru provolali 151 minut měsíčně, tedy o 4,1 % více než v minulém roce. Všeobecný růst spotřeby se odráží ve všech oblastech, nejvíce však v objemu přenesených dat. Ten vzrostl ve srovnání s rokem 2013 o 59 % a dosáhl téměř 10 500 terabytů.

FINANČNÍ UKAZATELE
Přestože ceny v telekomunikacích výrazně klesají, zatímco spotřeba služeb stoupá, společnosti se podařilo dosáhnout uspokojivých finančních výsledků. Operátor částečně kompenzoval klesající tržby silným důrazem na efektivitu veškerých aktivit, aniž by snížil investice do rozvoje technologií a služeb pro zákazníky.

Celkové tržby z pevných a mobilních služeb přesáhly 24 miliard Kč, přičemž tržby z mobilních služeb představovaly 18,9 miliardy Kč. Průměrná měsíční útrata mobilních zákazníků (ARPU) klesla meziročně o 8,7 % na 263 Kč. Rostoucí využívání datových služeb se odrazilo v podílu nehlasových služeb na tržbách z mobilních služeb: tento ukazatel se zvýšil o čtyři procentní body na rekordních 38 %.

co se děje nejen u nás